Gegevensbescherming

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

smart Europe GmbH

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
E-mail: eu.corporateoffice@smart.com

Functionaris gegevensbescherming:

smart Europe GmbH
Functionaris gegevensbescherming
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
E-mail: eu.dataprotection@smart.com

1. Host- en contentdistributienetwerken (CDN)

Deze webapplicatie wordt gehost door smart Europe GmbH, Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland en onze dienstverleners (hosters). De persoonsgegevens, verzameld op deze webapplicaties, worden opgeslagen op de servers van de hosters in de EU (momenteel Frankfurt, Duitsland en Amsterdam, Nederland). Dit kan bijvoorbeeld IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens omvatten die via een website gegenereerd zijn. De hosters worden gebruikt met als doel het contract na te komen tegenover potentiële en bestaande klanten (art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 para. 1 lit. f AVG). Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen in die mate noodzakelijk om te voldoen aan de betreffende dienstverplichtingen en volgen onze instructies betreffende deze gegevens.

Om een verwerking te garanderen die compatibel is met gegevensbescherming hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten overeenkomstig art. 28 AVG met onze hoster.

2. Privacybeleid

Wij stellen uw bezoek aan onze webapplicaties en uw interesse in onze offertes op prijs. De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie voor ons. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis dit is gebeurd, en welke rechten en eisen eraan gekoppeld zijn voor u.

Het privacybeleid voor het gebruik van onze webapplicaties is niet van toepassing op uw activiteiten op websites van sociale netwerken of andere providers die toegankelijk zijn via links op onze webapplicaties. Controleer de websites van deze providers voor hun privacybeleid.

3. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt; de datum en tijd van uw bezoek; de status van de interactie (bijv. of u toegang kon verkrijgen tot de website of een foutmelding ontving); het gebruik van functies op de website; alle zoekzinnen die u hebt ingevoerd; hoe vaak u afzonderlijke websites bezoekt; de namen van de bestanden waartoe u toegang hebt; de hoeveelheid overgedragen gegevens; de webpagina vanaf welke u toegang hebt verkregen tot onze website; en de webpagina die u bezocht hebt na het bezoeken van onze website, door te klikken op links op onze websites of het rechtstreeks invoeren van een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) van de browser waarin u onze websites open hebt. Daarnaast slaan wij zeven dagen lang uw IP-adres op en de naam van uw internetserviceprovider. Dit is om veiligheidsredenen; met name om aanvallen op onze websites of pogingen tot fraude te voorkomen en op te sporen.

 1. Wij slaan uitsluitend andere persoonsgegevens op, indien u deze gegevens verstrekt, bijv. als deel van een registratie, sollicitatie,contactformulier, chat, onderzoek, wedstrijd met prijzen of voor de tenuitvoerlegging van een contract, en zelfs in deze gevallen uitsluitend indien dit ons is toegestaan op basis van een toestemming ontvangen van u of overeenkomstig de toepasbare wettelijke bepalingen (zie sectie 10).
 2. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonlijke informatie te delen. Bepaalde functies van onze websites kunnen echter afhankelijk zijn van het delen van persoonlijke informatie. Indien u in dergelijke gevallen uw persoonlijke informatie niet verstrekt, kan het zijn dat u die functies niet kunt gebruiken of deze beschikbaar zijn met beperkte functionaliteit.

4. Doeleinde van gebruik van persoonsgegevens

 1. Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens wanneer u onze webapplicaties bezoekt om deze zo eenvoudig mogelijk te gebruiken voor u en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.
 2. Wij gebruiken professionele of werkgerelateerde informatie wanneer u solliciteert naar een baan in ons banenportaal, om sollicitaties te ontvangen en verwerken.
 3. Indien u ons verdere persoonsgegevens verstrekt, bijv. in de context van een registratie, een chat, een contactformulier, een onderzoek of een loterij, gebruiken wij deze gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.
 4. Voor de tenuitvoerlegging van een contract evenals voor redenen van klantadministratie en – indien noodzakelijk – voor de tenuitvoerlegging en afwikkeling van zakelijke transacties, gebruiken wij de gegevens in elk geval uitsluitend tot de noodzakelijke mate voor dit doeleinde.
 5. Voor andere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of advertenties gebaseerd op uw gebruiksgedrag) gebruiken wij, en indien van toepassing, geselecteerde derde partijen uw gegevens.
 6. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zoverre wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag voor de nakoming van commerciële of belastingwettelijke verplichtingen, vrijgave overeenkomstig officiële of rechtelijke bevelen, bijv. aan een wethandhavingsinstantie).
 7. Hieronder vermelden wij de wettelijke basis en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Doeleinde

Wettelijke basis

Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen

Beschikbaarstelling van de website voor het algemene publiek en met als doeleinde contact op te nemen met onze klanten en geïnteresseerde partijen

Nakoming van contract of afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het voorzien in een internetaanwezigheid, ook voor niet-geregistreerde gebruikers, om algemene informatie over onze onderneming te verstrekken.

Werving en selectie

Afweging van belangen en toestemming

Het is ons rechtmatig belang stappen te ondernemen na het verzoek van de sollicitant om een arbeidscontract af te sluiten.

Verzameling van statistische informatie over het gebruik van de website (zogenaamde webanalyse)

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het ontvangen van informatie over het gebruik van de website, met name om ons aanbod te verbeteren.

Het opsporen van storingen en het garanderen van systeemveiligheid, met inbegrip van het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegangspogingen en toegangen tot onze webservers

Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensveiligheid evenals het afwegen van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het elimineren van onderbrekingen, het garanderen van systeemveiligheid en het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen.

Onze rechten beschermen en verdedigen

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het opeisen en verdedigen van onze rechten.

Verwerking van uw aanvragen, problemen en feedback

Nakoming van contract of afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het verwerken en beoordelen van uw opmerkingen en feedback.

Willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij de willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking.

Gegevensconsolidatie als deel van klantenservice door smart Europe GmbH

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij een actueel en geconsolideerd gegevensprofiel als deel van klantenservice door smart Europe GmbH. Consolidatie dient om gegevens te minimaliseren en garandeert dat onze klantgegevens up-to-date en juist zijn.

Beschikbaarstelling van de functionaliteiten aan onze klanten en geïnteresseerde partijen evenals het publiek.

   

Het verzenden van productinformatie, nieuwsbrieven, reclame en marktonderzoek

Nakoming van contract of toestemming

 

Vaststellen van fouten en garantie voor productveiligheid met inbegrip van het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegangspogingen en toegang tot onze producten door klanten

Naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied van productaansprakelijkheid, belangenafweging

Wij hebben een rechtmatig belang bij het garanderen van productveiligheid en het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen.

Klantenservice

Nakoming van contract

 

Controle van sociale mediakanalen voor klantenservice-doeleinden

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het controleren van onze sociale mediakanalen wat betrekt klachten of aanvragen van onze klanten en deze op de hoogte te stellen van onze klantenservice-kanalen.

Willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij de willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking.

Afhandeling van mogelijke vergoedings- en/of bonusprogramma’s

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het nakomen van onze wettelijke verplichtingen tegenover de partner.

Afhandeling van wettelijke geschillen

Afweging van belangen

Bevestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken van smart Europe GmbH.

Algemene klantenanalyse, statistische beoordeling voor bedrijfsbeheer, kostenregistratie en -controle met gebruik van de VIN

Afweging van belangen

Analyse van verkoop- en bestelgegevens per model verkoopkanaal, bestelstatus

Analyse van aangevraagde varianten en uitrusting

Verslaggeving over bedrijfsparameters, indien noodzakelijk met gebruik van de VIN

Voorkomen van fraude en witwassen van geld

Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

 

De financiering van terrorisme en strafbare feiten die activa in gevaar brengen, voorkomen, tegengaan en onderzoeken, vergelijkingen met Europese en internationale

anti-terrorismelijsten

Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

 

Nakoming van officiële vereisten (bijv. terugroepcampagnes door de federale dienst vervoer motorvoertuigen)

Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

Nakoming van wettelijke en regulerende voorschriften

Nakoming van verplichtingen voor belastingcontrole en -verslaggeving, archivering van gegevens

Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

Nakoming van wettelijke en regulerende voorschriften

Openbaarmaking in de context van regelgevende ( juridische maatregelen met als doeleinde bewijs te verzamelen, vorderingen te vervolgen en af te dwingen volgens het burgerlijk recht

Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

Nakoming van wettelijke en regulerende voorschriften

Interne accountscontrole en onderzoeken

Wettelijke verplichting

 

Veldmaatregelen

Naleving van wettelijke verplichtingen

Met een aanvraag gebaseerd op het voertuig-identificatienummer dat u hebt ingevoerd, kunt u veldmaatregelen en terugroepingen opvragen voor het voertuig. De gegevens die u hebt ingevoerd, worden niet opgeslagen.

Nalevingscontroles (bijv. nalevingscontroles, documentatie van nalevingsaanvragen en naleving van nalevingsvereisten)

Afweging van belangen

Controle van compatibiliteit met wettelijke bepalingen, interne bedrijfsrichtlijnen, regels en normen van smart Europe GmbH, werknemers, zakenpartners en andere geautoriseerde derde partijen.

Beschikbaarstelling van de dienst (smart Europe GmbH online advies)

Nakoming van contract

 

Verzameling van statistische informatie van de website

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij het ontvangen van informatie over het gebruik, met name om ons aanbod te verbeteren.

Beschikbaarstelling van een contactoptie om uw problemen of aanvragen te verwerken

Nakoming van contract

 

Ondersteuning klanten en potentiële klanten

Toestemming

 

Klantonderzoek (met inbegrip van tevredenheidsonderzoek)

Toestemming

 

Creatie van gepersonaliseerde informatie

Toestemming

 

Creatie van een klantenprofiel als basis voor reclame en marktonderzoek

Afweging van belangen

Wij hebben een rechtmatig belang bij een geconsolideerd klantprofiel, mits het daaropvolgende gebruik voor reclame en marktonderzoek overeenkomt met gegevensbeschermings- en concurrentiewetgevingsvereisten

 

5. Overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners

 1. Onze webapplicaties kunnen ook het aanbod van derde partijen bevatten. Als u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij gegevens over aan de betreffende provider in de noodzakelijke mate (bijv. informatie dat u dit aanbod op onze website gevonden hebt en, indien van toepassing, verdere informatie die u reeds voor dit doeleinde op onze websites verstrekt hebt).
 2. Wanneer wij sociale plug-ins gebruiken op onze websites van sociale netwerken als Facebook en Twitter, integreren wij deze als volgt:
 3. Wanneer u onze websites bezoekt, worden de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. er worden geen gegevens verzonden aan de exploitanten van deze netwerken. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klik dan op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.
 4. Indien u een gebruikersaccount hebt op het netwerk en bent ingelogd wanneer u de sociale plug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount koppelen. Indien u dit wilt voorkomen, uitloggen bij het netwerk alvorens de sociale plug-in te activeren. Een sociaal netwerk kan een bezoek niet aan andere smart-websites koppelen, totdat u een bestaande sociale plug-in geactiveerd hebt.
 5. Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de inhoud over die rechtstreeks op uw browser beschikbaar wordt, die deze integreert in onze websites. In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden die worden opgestart en gecontroleerd door het betreffende sociale netwerk. Uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdrachten die plaatsvinden tussen het netwerk en uw systeem, en uw interacties op dat platform worden exclusief geregeld door de privacybeleiden van dat netwerk.
 6. De sociale plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies wist (zie sectie 5.d).
 7. Als u klikt op de link naar een aanbod of een sociale plug-in activeert, kunnen persoonsgegevens aankomen bij providers in landen buiten de Europese Economische Ruimte die, vanuit het gezichtspunt van de Europese Unie ("EU"), geen “passend beveiligingsniveau” kunnen bieden voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig EU-normen. Onthoud dit feit, alvorens te klikken op een link of een sociale plug-in te activeren en zodoende een overdracht van uw gegevens te activeren.
 8. Wij maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, marketingbureaus) om onze webapplicaties te bedienen, optimaliseren en beveiligen. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend aan hen door voor zoverre dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling en het gebruik van de webapplicaties en hun functionaliteiten, voor het nastreven van rechtmatige belangen, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of in zoverre u hiervoor toestemming hebt gegeven (zie sectie 7).
 9. Voor dagelijkse activiteiten, om onze offertes aan te passen en te optimaliseren en om u te verbinden met uw plaatselijke partners, sturen wij uw gegevens alleen door aan één of, indien noodzakelijk, meerdere van de volgende ontvangers van de smart Ecosystem-bedrijven: smart Europe GmbH, smart Legal Entities binnen Europa: smart Italia S.r.l., smart España A.E., S.L., smart Automobile France SAS, smart UK Automotive Ltd., smart Portugal Unipessoal Lda., smart Belgium S.r.l., smart Nederland B.V., smart Austria Automotive GmbH, smart Schweiz GmbH, smart Europe GmbH’s en het netwerk van smart Legal Entities met Bevoegde Agenten en Bevoegde Servicepartners in de markten, en Coöperatiepartners van smart Europe GmbH en smart Juridische Entiteiten

U kunt meer details vinden over de geadresseerden in ons toestemmingsbeheersysteem.

6. Cookies

Cookies mogen gebruikt worden bij het bezoeken van onze webapplicaties. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals web/DOM-opslag of lokaal gedeelde objecten (zogenaamde "flash-cookies"), waarnaar we gezamenlijk verwijzen als cookies.

 1. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw desktop, notebook of mobiele apparaat, terwijl u een website bezoekt. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen of er al een verbinding is geweest tussen het apparaat en de websites; houden rekening met uw voorkeurstaal of andere instellingen, bieden u bepaalde functies (bijv. online shop, voertuigconfigurator) of herkennen uw gebruikersgebaseerde interesses. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.
 2. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke delen en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies die technisch gezien niet vereist zijn in ons toestemmingsbeheersysteem.
 3. Het gebruik van cookies is ook afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om automatisch bepaalde types cookies te accepteren; u kunt deze instelling echter normaal gesproken wijzigen. U kunt opgeslagen cookies op ieder willekeurig moment wijzigen. Web/DOM-opslag en lokaal gedeelde objecten kunnen apart gewist worden. U kunt in de handleiding van de fabrikant te weten komen hoe dit werkt in de browser of het apparaat dat u gebruikt.
 4. De toestemming voor en de afwijzing of het wissen van cookies zijn gebonden aan het apparaat en ook de betreffende webbrowser die u gebruikt. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u op verschillende manieren beslissingen nemen of instellingen uitvoeren.
 5. Als u beslist geen cookies te gebruiken of deze te wissen, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot alle functies van onze websites of kunnen individuele functies beperkt zijn.

De volgende gegevens-trackers en cookies worden gebruikt door future.smart.com in onze klanten-nieuwsruimtes:

Cookienaam

Beschrijving

Cookie gegenereerd door product

 

AMCV_orgid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren en de ID wordt gebruikt om het gedrag met PII-gegevens te traceren.

Adobe Web sdk

 

kndctr_orgid_consent

Deze cookie dient voor het opslaan van de inhoudsvoorkeur van de gebruiker voor de website.

Adobe Web sdk

 

kndct_orgid_identity

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren

Adobe Web sdk

 

kndctr_orgid_consentcheck

Deze sessie-gebaseerde cookie signaleert de server om de inhoudsvoorkeuren aan serverzijde te controleren

Adobe Web sdk

 

affinity

Deze sessie-gebaseerde cookie wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker aan een specifieke instantie te koppelen. Dit zorgt ervoor dat alle aanvragen van de gebruiker tijdens de sessie naar dezelfde instantie worden verzonden.

AEM

 

tarteaucitron

Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan van de cookietoestemming om de cookiebanner te tonen/verbergen en de instellingen die de gebruiker gemaakt heeft op te slaan

AEM

 

hasGmid

Interne cookie voor de web SDK. Indien afgewezen, kan de gebruiker af en toe worden uitgelogd.

CDC

 

gig_canary

Geeft aan of de client de kanarieversie van de WebSDK gebruikt. Indien afgewezen, wordt de kanarieversie van WebSDK niet geladen. De normale versie wordt in plaats daarvan geladen.

CDC

 

ucid

Unieke computeridentificator gebruikt voor het genereren van rapporten en gebruikt door Web SDK om opgeslagen antwoord te krijgen. Indien afgewezen, kan Gigya in bepaalde stromen niet werken.

CDC

 

gig_canary_ver

De versienaam van de kanarieversie van Web SDK. Indien afgewezen, wordt de kanarieversie van WebSDK niet geladen. De normale versie wordt in plaats daarvan geladen.

CDC

 

gig_bootstrap_3_MjcjglyKNuvBDYS-zK2fxZm0WHOPZL7x2H7hLPKlKHmRArfmgHSt0ccqTntHiw0F (gig_bootstrap_<apiKey>)

Interne cookie voor de web SDK. Indien afgewezen, kan de gebruiker af en toe worden uitgelogd.

CDC

 

gmid

Gebruikerscookie. Indien afgewezen, kan de gebruiker niet in het systeem inloggen. Ook verliest de gebruiker de geldige sessie wanneer cookies van derde partijen geblokkeerd worden.

CDC

 

AkamaiAnalytics_BrowserSessionId

Met deze cookie wordt een anonieme identificator toegewezen aan elke bezoeker die een video afspeelt. Gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Deze verloopt wanneer u uw browser sluit of na het terugtrekken van uw toestemming.

Akamai Media Analytics

 

HTML_BitRateBucketCsv

Deze cookie meet de afspeeltijd van video’s in de videomediaspeler per bezoeker, afhankelijk van de bitrate. Gebruikt om de videomediaspeler te analyseren.

Akamai Media Analytics

 

HTML_isPlayingCount

Deze cookie telt het aantal keren dat een specifieke video is afgespeeld in de videomediaspeler. Gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Deze verloopt wanneer u uw browser sluit of na het terugtrekken van uw toestemming.

Akamai Media Analytics

 

HTML_VisitCountCookie

Deze cookie telt het aantal keren dat een video is bekeken in de videomediaspeler. Gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Deze verloopt wanneer u uw browser sluit of na het terugtrekken van uw toestemming.

Akamai Media Analytics

 

HTML_VisitIntervalStartTime

Deze cookie meet de starttijd van een interval tussen bezoeken aan een website in de videomediaspeler. Gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Deze verloopt wanneer u uw browser sluit of na het terugtrekken van uw toestemming.

Akamai Media Analytics

 

HTML_VisitValueCookie

Deze cookie berekent de waarde van het bezoek aan de website uit de afspeeltijd van een video in de videomediaspeler wanneer hiertoe toegang wordt verkregen en het aantal herbuffer-processen tijdens het afspelen. Gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Deze verloopt wanneer u uw browser sluit of na het terugtrekken van uw toestemming.

Akamai Media Analytics

 

mbox

→ cookie die verschijnt, als de gebruiker navigeert naar http://smart.com

   

gcl_au

→ cookie die verschijnt, als de gebruiker navigeert naar http://smart.com

   

at_check

→ cookie die verschijnt, als de gebruiker navigeert naar http://smart.com

   

s_gvo_v41

→ cookie die verschijnt, als de gebruiker navigeert naar http://smart.com

   

NID

Veiligheid, Analyses, Functionaliteit, Reclame - 6 maanden

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

DSID

Veiligheid, Functionaliteit, Reclame - 2 weken

test_cookie

Functionaliteit - 15 minuten

id

Functionaliteit, Reclame - OPT_OUT: vaste afloopdatum (jaar 2030/11/09), niet-OPT_OUT: 13 maanden EER VK / 24 maanden elders

pm_sess

Veiligheid, Functionaliteit - 30 minuten

pm_sess_NNN

Veiligheid, Functionaliteit - 30 minuten

aboutads_sessNNN

Veiligheid, Functionaliteit - 30 minuten

ANID

Reclame - 13 maanden EER UK / 24 maanden elders

AID

Analyse, Reclame - 13 maanden EER VK / 540 dagen elders

IDE

Reclame - 13 maanden EER UK / 24 maanden elders

TAID

Analyse, Reclame - 14 dagen

FLC

Reclame - 10 seconden

RUL

Reclame - 12 maanden

1P_JAR

Reclame - 30 dagen

Conversion

Reclame - 90 dagen

ACLK_DATA

Reclame - 5 minuten

Youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

YSC

Veiligheid - Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Veiligheid, Reclame - 180 dagen

VISITOR_INFO1_LIVE__k

Veiligheid, Reclame - 180 dagen

VISITOR_INFO1_LIVE__default

Veiligheid, Reclame - 180 dagen

__fb

Deze cookie wordt gebruikt om reclame in te stellen en het belang ervan te meten en verbeteren. - 90 dagen

Facebook / Instagram (Meta)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

_fbp

Deze cookie identificeert browsers met als doeleinde analysediensten te verstrekken voor reclame en website. -90 dagen

ddid

Deze cookie wordt gebruikt om een specifieke locatie te openen in een app van een adverteerder na installatie. - 4 weken

fr

Deze cookie is de hoofd-reclamecookie van Facebook. Hij wordt gebruikt om reclame in te stellen en het belang ervan te meten en verbeteren. - 90 dagen

oo

Gebruikt voor het bijhouden van deactiveringen van reclame. - 5 jaar

tr

Deze pixel helpt ons om onze reclame te leveren aan personen die onze website al hebben bezocht terwijl ze op Facebook waren of op een digitaal platform geactiveerd door Facebook Ads. - Sessie

UserMatchHistory

LinkedIn Ads ID syncing - 30 dagen

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

AnalyticsSyncHistory

Gebruikt om informatie op te slaan over de tijd waarop een sync met de lms_analytics cookie heeft plaatsgevonden voor gebruikers in de aangewezen landen - 30 dagen

li_oatml

Gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren voor reclame en analyse buiten de aangewezen landen en, voor een beperkte periode, reclame in de aangewezen landen - 30 dagen

lms_ads

Gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren in de aangewezen landen voor reclame - 30 dagen

lms_analytics

Gebruikt om LinkedIn-leden te identificeren in de aangewezen landen voor analyse - 30 dagen

li_fat_id

Lid indirecte identificator voor leden voor conversietracering, hertargeting, analyse - 30 dagen

li_sugr

Gebruikt voor het maken van een waarschijnlijkheidsmatch van een gebruikersidentiteit buiten de aangewezen landen - 90 dagen

U

Browseridentificator voor gebruikers buiten de aangewezen landen - 3 maanden

_guid

Gebruikt om een LinkedIn-lid te identificeren voor reclame door middel van Google Ads - 90 dagen

BizographicsOptOut

Opt-out-status vaststellen voor het traceren van derde partijen - 10 jaar

li_giant

Indirecte identificator voor groepen van LinkedIn-leden gebruikt voor conversietracering - 7 dagen

UserMatchHistory

LinkedIn Ads ID syncing - 30 dagen

li_oatml

Gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren voor reclame en analyse buiten de aangewezen landen en, voor een beperkte periode, reclame in de aangewezen landen - 30 dagen

lms_ads

Gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren in de aangewezen landen voor reclame - 30 dagen

li_fat_id

Lid indirecte identificator voor leden voor conversietracering, hertargeting, analyse - 30 dagen

li_sugr

Gebruikt voor het maken van een waarschijnlijkheidsmatch van een gebruikersidentiteit buiten de aangewezen landen - 90 dagen

U

Browseridentificator voor gebruikers buiten de aangewezen landen - 3 maanden

brwsr

Filiaalmarketing-cookie voor LinkedIn - 2 jaar

ABSELB

Balancer-cookie laden voor filiaalmarketing - 2 jaar

IRLD

Filiaalmarketing-cookie voor LinkedIn - 2 jaar 

lms_analytics

Gebruikt om LinkedIn-leden te identificeren in de aangewezen landen voor analyse - 30 dagen

AnalyticsSyncHistory

Gebruikt om informatie op te slaan over de tijd waarin een sync plaatsvond met de lms_analytics cookie - 30 dagen

queryString

Deze cookie wordt gebruikt om marketing-traceringsparameters te behouden - 30 dagen

SID

Gebruikt om vast te stellen wat een bezoeker doet, voordat ze overstappen op een LinkedIn-microsite - sessie

VID

ID gekoppeld aan een bezoeker van een LinkedIn-microsite die wordt gebruik om conversies vast te stellen voor lead gen-doeleinden - 1 jaar

_pinterest_sess

_pinterest_sess is de login-cookie van Pinterest. Deze bevat gebruikers-ID(‘s), authenticatietoken(s) en tijdstempels. Als de persoon is uitgelogd, worden authenticatietokens gewist, maar wij laten de cookie bestaan. Wij gebruiken de ID(‘s) van de uitgelogde gebruiker om de ervaring van de persoon en meting te optimaliseren.

Pinterest

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

_pinterest_ct

_pinterest_ct en _pinterest_ct_rt zijn identiek. Ze bevatten een gebruikers-ID en de tijdstempel waarmee de cookie is gecreëerd.

_pinterest_ct_rt

_epik

_epik wordt geplaatst door de JavaScript-tag gebaseerd op informatie verzonden door Pinterest met gepromoot verkeer om te helpen de gebruiker te identificeren.

_derived_epik

_derived_epik wordt geplaatst door de Pinterest-tag wanneer een match wordt geïdentificeerd wanneer er geen cookies aanwezig zijn, zoals verbeterde match.

_pin_unauth

_pin_unauth is een eerste-partij-cookie die acties groepeert voor gebruikers die niet door Pinterest geïdentificeerd kunnen worden.

_pinterest_ct_ua

_pinterest_ct_ua is identiek aan _pin_unauth, maar als derde-partij-cookie.

_routing_id

_routing_id is een eerste-partij-cookie die helpt ervoor te zorgen dat onze websitegebruikers naar de meest recente versie van Pinterest.com worden geleid. 

_tt_enable_cookie

Duur : 13 maanden. Beschr.: Gebruikt om tracering met cookiestatus op te slaan.

TikTok

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=nl

_ttp

Duur : 13 maanden. Beschr.: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden


personalization_id

De cookie stelt de bezoeker in staat om inhoud te delen uit de website op hun Twitter-profiel.  - 2 jaar

 

https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies

muc_ads

 

MSCC

Voorkeuren

BingAds

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

MUID, MC1, and MSFPC

Reclame, Analyse en andere (onbekend)

ANON 

Reclame, Personalisering, Voorkeuren en operationele doeleinden 

CC

Analyse

MH

Reclame, Functionaliteit

OptOut

Reclame, Voorkeuren

Wij hebben een contract afgesloten over de toevertrouwde gegevensverwerking met de provider van de cookietoestemmingstechnologie overeenkomstig art. 28. AVG.

7. Server-log-bestanden

De providers van de pagina’s verzamelen automatisch informatie en slaan deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Hiertoe behoren:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat vanaf welke toegang wordt verkregen tot het online aanbod;
 • internetadres van de website vanaf welke toegang is verkregen tot het online aanbod (zogenaamde origin- of referrer-URL);
 • naam van de serviceprovider door middel waarvan toegang is verkregen tot het online aanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
 • datum en tijd alsmede duur van de verzameling;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • apparaat (pc, mobiel of ander), besturingssysteem en informatie op de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • code http-status (bijv. "aanvraag succesvol" of "aangevraagd bestand niet gevonden").

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in de logbestanden zonder uw volledige IP-adres, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw IP-adres.

Deze gegevens zijn niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. De website-exploitant heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website voor dit doeleinde, de serverlogbestanden moeten verzameld worden.

8. Veiligheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die wij beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door ongeautoriseerde personen. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu overeenkomstig technologische verbeteringen.

9. Wettelijk basis voor gegevensverwerking

 1. Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt dit de wettelijke basis voor de verwerking (art. 6 para. 1 letter a AVG)
 2. Voor de verwerking van persoonsgegevens met als doeleinde een contract met u aan te gaan of na te komen, is art. 6 para. 1 letter b AVG de wettelijke basis.
 3. Voor zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen (bijv. voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe geautoriseerd volgens art. 6 para. 1 lit. c AVG.
 4. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met als doeleinde onze rechtmatige belangen te beschermen evenals de rechtmatige belangen van derde partijen volgens art. 6 (1) (f) AVG.

Het behouden van de functionaliteit van onze IT-systemen, het (direct) op de markt brengen van onze eigen producten en diensten en die van derde partijen (tenzij dit wordt gedaan met uw toestemming) en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn dergelijke rechtmatige belangen. Wij houden met name rekening met het type persoonsgegevens, het verwerkingsdoeleinde, de omstandigheden van verwerking en uw interesse in de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens als deel van de betreffende noodzakelijke afweging van belangen.

10. Uw persoonsgegevens wissen

Wij wissen uw IP-adres en de naam van uw internetserviceprovider, die wij om veiligheidsredenen opslaan, na zeven dagen.

Anders wissen wij uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet meer van toepassing is. Na dit tijdstip vindt opslag alleen plaats, voor zoverre deze vereist is overeenkomstig de wetten, voorschriften of andere wettelijke bepalingen waaraan wij onderhevig zijn, in de EU of overeenkomstig de wettelijke bepalingen in derde landen, als daar een passend niveau van gegevensbescherming wordt voorzien in elk geval.

Voor zoverre wissen niet mogelijk is in individuele gevallen, worden de relevante persoonsgegevens gemarkeerd met als doel het beperken van de toekomstige verwerking ervan.

11. Rechten van het gegevenssubject

Als gegevensobject hebt u het recht van toegang (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevens wissen/verwijderen (art. 17 AVG), beperking van verwerking (art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

 1. Recht op informatie, correctie, beperking, overdracht, blokkering, verwijdering.
  U hebt het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong van de gegevens, hun geadresseerden en het doeleinde van de gegevensverwerking en het recht op correctie, beperking, blokkering en wissen van deze gegevens op ieder willekeurig moment binnen het kader van de toepasbare wettelijke bepalingen.
 2. Herroeping van toestemming tot gegevensverwerking:
  indien u geen toestemming hebt gegeven tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan hebt u het recht om uw toestemming op ieder willekeurig moment te annuleren. De wettelijkheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot een herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook blijft verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere wettelijke basis, zoals voor de nakoming van wettelijke verplichtingen (zie sectie "Wettelijke bases van verwerking") onaangetast.
 3. Recht op protest (art. 21 AVG):
  U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken, voor redenen gerelateerd aan uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6(1)(e) AVG (gegevensverwerking in het algemene belang) of artikel 6(1)(f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging).
  a. Als u bezwaar maakt, gaan wij verder met het verwerken van uw persoonsgegevens voor zoverre wij daarvoor verplichte wettelijke redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden uitgaan of voor zoverre de verwerking dient voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.
  b. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met direct marketing als doeleinde om rechtmatige belangen te beschermen op basis van een belangenafweging, hebt u ook het recht hiertegen op ieder willekeurig moment bezwaar te maken zonder vermelding van redenen.
 4. Wij vragen u uw aanspraken of uitleg naar het volgende contactadres te sturen, indien mogelijk: eu.dataprotection@smart.com.
 5. Het recht om een klacht te deponeren bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
  indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens wettelijke eisen schendt, hebt u het recht om een klacht te deponeren bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

De verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Adres: Lautenschlagerstraße 20, D- 70173 Stuttgart
Postadres: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Tel.: +49 711/61 55 41-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

12. Nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, aangeboden op onze website, worden de gegevens verstrekt tijdens de nieuwsbriefregistratie uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, indien u niet akkoord gaat met een verder gebruik. U kunt zich op ieder willekeurig moment afmelden met behulp van de afmeldoptie aanwezig in de nieuwsbrief.

 1. De gegevens die u verstrekt met als doeleinde de nieuwsbrief te ontvangen, worden opgeslagen door ons of de nieuwsbrief-dienstverlener totdat u zich proactief afmeldt van de mailinglijst. Uw gegevens worden gewist uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich van de nieuwsbrief hebt afgemeld. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.
 2. Nadatu zich hebt afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en postcode indien van toepassing door ons of de nieuwsbriefprovider opgeslagen in een blacklist, indien noodzakelijk, om toekomstige mailings te voorkomen.

De gegevens van de blacklist worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van art. 6 (1) f AVG).

13. Gegevensoverdracht aan geadresseerden buiten de Europese Economische Ruimte

 1. Wanneer gebruik wordt gemaakt van dienstverleners (zie sectie 4. d.) en gegevens worden doorgegeven aan derde partijen gebaseerd op uw toestemming (zie sectie 3.c.), kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan geadresseerden in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de V.S. en India.
 2. In de volgende landen is er, vanuit het gezichtspunt van de EU, een geschikt niveau van gegevensbescherming (zogenaamde "geschiktheid"), overeenkomstig de EU-normen: Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer eilanden, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Wij zijn het met geadresseerden in andere landen eens over het gebruik van contractclausules volgens EU-normen, bindende bedrijfsregels of andere toepasbare instrumenten (indien aanwezig) om een “geschikt beveiligingsniveau” te creëren overeenkomstig wettelijke eisen. Neem voor meer informatie contact met ons op: eu.dataprotection@smart.com.